สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษา ในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษา ในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษา ในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัชชา ประภายนต์
ผู้แต่งร่วม :
Nutcha Prapayont

ณัชชา ประภายนต์. 2541. สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษา ในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ณัชชา ประภายนต์. (2541) สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษา ในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ณัชชา ประภายนต์. สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษา ในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ณัชชา ประภายนต์. (2541) สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษา ในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.