การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ
การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
ผู้แต่งร่วม :
นิรุต สุพรรณชาติ, ประจักษ์ สุดประเสริฐ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์. 2531. การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์. (2531) การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์. การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.

อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์. (2531) การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.