ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี
ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์
ผู้แต่งร่วม :
Jukkrit Visetketgarn

จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์. 2542. ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์. (2542) ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์. ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.

จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์. (2542) ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0