ผลการฉีดกรดอินทรีย์เข้าอัณฑะต่อคุณภาพของอสุจิ อวัยวะสืบพันธุ์ และความเป็นหมันในหนูเพศผู้
ผลการฉีดกรดอินทรีย์เข้าอัณฑะต่อคุณภาพของอสุจิ อวัยวะสืบพันธุ์ และความเป็นหมันในหนูเพศผู้
ชื่อเรื่อง :
ผลการฉีดกรดอินทรีย์เข้าอัณฑะต่อคุณภาพของอสุจิ อวัยวะสืบพันธุ์ และความเป็นหมันในหนูเพศผู้
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปราสาททอง พรหมเกิด
ผู้แต่งร่วม :
Prasarttong Promkerd

ปราสาททอง พรหมเกิด. 2541. ผลการฉีดกรดอินทรีย์เข้าอัณฑะต่อคุณภาพของอสุจิ อวัยวะสืบพันธุ์ และความเป็นหมันในหนูเพศผู้. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปราสาททอง พรหมเกิด. (2541) ผลการฉีดกรดอินทรีย์เข้าอัณฑะต่อคุณภาพของอสุจิ อวัยวะสืบพันธุ์ และความเป็นหมันในหนูเพศผู้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ปราสาททอง พรหมเกิด. ผลการฉีดกรดอินทรีย์เข้าอัณฑะต่อคุณภาพของอสุจิ อวัยวะสืบพันธุ์ และความเป็นหมันในหนูเพศผู้. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.

ปราสาททอง พรหมเกิด. (2541) ผลการฉีดกรดอินทรีย์เข้าอัณฑะต่อคุณภาพของอสุจิ อวัยวะสืบพันธุ์ และความเป็นหมันในหนูเพศผู้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 15
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0