การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก
การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชลธิชา นิวาสประกฤติ
ผู้แต่งร่วม :
Cholticha Niwaspragit

ชลธิชา นิวาสประกฤติ. 2542. การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก. สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ชลธิชา นิวาสประกฤติ. (2542) การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ชลธิชา นิวาสประกฤติ. การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.

ชลธิชา นิวาสประกฤติ. (2542) การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0