พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วีรพล กุลบุตร
ผู้แต่งร่วม :
Weerapol Gulabutr

วีรพล กุลบุตร. 2543. พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล;

วีรพล กุลบุตร. (2543) พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

วีรพล กุลบุตร. พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.

วีรพล กุลบุตร. (2543) พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0