การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง :
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มานิตา ชมเปราะ
ผู้แต่งร่วม :
ไพบูลย์ สุทธสุภา, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, กฐิน ศรีมงคล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มานิตา ชมเปราะ. 2542. การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

มานิตา ชมเปราะ. (2542) การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

มานิตา ชมเปราะ. การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.

มานิตา ชมเปราะ. (2542) การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 52
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 25
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ตำรายาสมุนไพรล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่