กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
ชื่อเรื่อง :
กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พีระยุทธ อินกล่ำ
ผู้แต่งร่วม :
บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พีระยุทธ อินกล่ำ. 2551. กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

พีระยุทธ อินกล่ำ. (2551) กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

พีระยุทธ อินกล่ำ. กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

พีระยุทธ อินกล่ำ. (2551) กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 350
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 355
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0