วัฒนธรรมการสืบเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนปากะญอ บ้านขุนเตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมการสืบเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนปากะญอ บ้านขุนเตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
วัฒนธรรมการสืบเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนปากะญอ บ้านขุนเตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สกุล มูลคำ
ผู้แต่งร่วม :
อาคม กาญจนประโรติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สกุล มูลคำ. 2552. วัฒนธรรมการสืบเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนปากะญอ บ้านขุนเตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

สกุล มูลคำ. (2552) วัฒนธรรมการสืบเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนปากะญอ บ้านขุนเตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

สกุล มูลคำ. วัฒนธรรมการสืบเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนปากะญอ บ้านขุนเตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.

สกุล มูลคำ. (2552) วัฒนธรรมการสืบเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนปากะญอ บ้านขุนเตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 478
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 447
วิชาการ :
 28
สังคม/ชุมชน :
 7
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0