ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
11 สปสช. ผนึก ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. ผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพฯ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
12 วช. หนุนนักวิจัยไทย คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ
13 ผู้อำนวยการ วช. บรรยายในการประชุม “การเสวนาอารยธรรมเอเชีย” ที่ประเทศจีน (Conference on Dialogue of Asian Civilizations: CDAC) การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อารยธรรมเอเชีย และประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
14 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปลี่ยนผ่านสู่การเป็น "สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)"
15 ผลงานวิจัย A-MED สวทช. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงานThe 47th International Exhibition of Inventions Geneva
16 สวทช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน TASTE นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก
17 เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี
18 จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 3)
19 ปลัด ก.วิทย์ฯ แจ้งประกาศ ก. วิทย์ฯ เรื่อง “กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร” เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนงบวิจัยและนวัตกรรม ชี้ไม่กระทบมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานขึ้นกับสังกัดเดิม
20 สวทช. จับมือภาคี รวม 12 หน่วยงาน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร