ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
11 สวทช. จับมือ มหิดล พัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากตัวอย่างแบบง่าย และชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ลดการนำเข้าหากมีการระบาดของโควิด -19 ระยะ 2
12 สวก. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย “เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค” สู่เครือข่ายแปลงใหญ่ภาคกลาง และ ศพก. ระดับเขต รวม 9 จังหวัด
13 รู้จัก "มะเร็งกล่องเสียง" สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการ และวิธีรักษา
14 เปิดตัวเชื้อเพลิงและสารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ลุยขยะเพิ่มทรัพย์สู่สังคมไร้ขยะ
15 วช. จับมือ พม. MOU ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นำนวัตกรรมเสริมพลังกลุ่มเปราะบางก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal
16 โควิด-19 จะระบาดระลอก 2 และ 3 หรือไม่
17 อว. จับมือ สธ. ถอดรหัสบทวิเคราะห์ COVID-19 “องค์การอนามัยโลก...เจออะไรที่ประเทศจีน”
18 สวทช. ร่วมกับองค์การอวกาศระดับโลก แจ็กซ่า และนาซา พร้อมหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ ชิงแชมป์ประเทศไทย เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทย ร่วมชิงชัยระดับเอเชียที่ประเทศญี่ปุ่น
19 ไบโอเทค สวทช. ขยายผลงานวิจัยการใช้ไวรัส NPV กำจัดหนอนศัตรูพืช ชูเกษตรปลอดภัย ใน ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่หวังใช้เทคโนโลยีจีโนม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
20 สกสว. จัดอบรม OKRs เผยกลยุทธ์สำคัญองค์กรชั้นนำพบความสำเร็จ