การขยายต้นพันธุ์มะละกอโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การขยายต้นพันธุ์มะละกอโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อเรื่อง :
การขยายต้นพันธุ์มะละกอโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โชคชัย โล่ห์รัตนวิไล
ผู้แต่งร่วม :
-

โชคชัย โล่ห์รัตนวิไล. 2531. การขยายต้นพันธุ์มะละกอโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

โชคชัย โล่ห์รัตนวิไล. (2531) การขยายต้นพันธุ์มะละกอโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

โชคชัย โล่ห์รัตนวิไล. การขยายต้นพันธุ์มะละกอโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

โชคชัย โล่ห์รัตนวิไล. (2531) การขยายต้นพันธุ์มะละกอโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0