การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์
การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์
ชื่อเรื่อง :
การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุพัฒน์ อรรถธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-

สุพัฒน์ อรรถธรรม,สุพัฒน์ อรรถธรรม..[และคนอื่นๆ]. 2528. การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุพัฒน์ อรรถธรรม,สุพัฒน์ อรรถธรรม..[และคนอื่นๆ]. (2528) การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สุพัฒน์ อรรถธรรม,สุพัฒน์ อรรถธรรม..[และคนอื่นๆ]. การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528. Print.

สุพัฒน์ อรรถธรรม,สุพัฒน์ อรรถธรรม..[และคนอื่นๆ]. (2528) การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0