นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ กับความคาดหวังของชายไทย-คริสต์ ชั้นกลาง
นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ กับความคาดหวังของชายไทย-คริสต์ ชั้นกลาง
ชื่อเรื่อง :
นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ กับความคาดหวังของชายไทย-คริสต์ ชั้นกลาง
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ตติยเดช ธรรมโชติ
ผู้แต่งร่วม :
Tatiyadet Thummachote

ตติยเดช ธรรมโชติ. 2543. นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ กับความคาดหวังของชายไทย-คริสต์ ชั้นกลาง. สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม, มหาวิทยาลัยเกริก;

ตติยเดช ธรรมโชติ. (2543) นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ กับความคาดหวังของชายไทย-คริสต์ ชั้นกลาง . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ.

ตติยเดช ธรรมโชติ. นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ กับความคาดหวังของชายไทย-คริสต์ ชั้นกลาง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก, 2543.

ตติยเดช ธรรมโชติ. (2543) นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ กับความคาดหวังของชายไทย-คริสต์ ชั้นกลาง . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
บทบาทของโหรในสังคมไทย
ภิญโญ พงศ์เจริญ