การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
ศุภศิลป์ มณีรัตน์, เถวียน บัวตุ่ม

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์. 2544. การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์. (2544) การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์. การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544. Print.

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์. (2544) การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0