การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายัณห์ สดุดี
ผู้แต่งร่วม :
-

สายัณห์ สดุดี,สายัณห์ สดุดี..[และคนอื่นๆ]. 2544. การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สายัณห์ สดุดี,สายัณห์ สดุดี..[และคนอื่นๆ]. (2544) การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สายัณห์ สดุดี,สายัณห์ สดุดี..[และคนอื่นๆ]. การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544. Print.

สายัณห์ สดุดี,สายัณห์ สดุดี..[และคนอื่นๆ]. (2544) การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0