ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงวุฒิ เชาวลิต
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงวุฒิ เชาวลิต. 2531. ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองทางเศรษฐมิติ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ทรงวุฒิ เชาวลิต. (2531) ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ทรงวุฒิ เชาวลิต. ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองทางเศรษฐมิติ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

ทรงวุฒิ เชาวลิต. (2531) ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0