การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ
การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ
ชื่อเรื่อง :
การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ
ปี :
[2544]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุชาติ ศิริใจชิงกุล
ผู้แต่งร่วม :
วีรจิตต์ โชติมงคล, สมศักดิ์ เทียมเก่า

สุชาติ ศิริใจชิงกุล and others. [2544]. การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ. ขอนแก่น:คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สุชาติ ศิริใจชิงกุล and others. ([2544]) การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

สุชาติ ศิริใจชิงกุล and others. การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ. ขอนแก่น:คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2544]. Print.

สุชาติ ศิริใจชิงกุล and others. ([2544]) การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0