สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ชื่อเรื่อง :
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กาญจนา บุญส่ง
ผู้แต่งร่วม :
-

กาญจนา บุญส่ง. 2534. สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา. ภาควิชาประถมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กาญจนา บุญส่ง. (2534) สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กาญจนา บุญส่ง. สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

กาญจนา บุญส่ง. (2534) สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0