ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติ สุทธิจิตไพศาล
ผู้แต่งร่วม :
-

กิตติ สุทธิจิตไพศาล. 2533. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. ภาควิชาวิจัยการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กิตติ สุทธิจิตไพศาล. (2533) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กิตติ สุทธิจิตไพศาล. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

กิตติ สุทธิจิตไพศาล. (2533) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.