การปรับ Rule Curve ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สำหรับความต้องการน้ำที่เปลี่ยนไปในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด
การปรับ Rule Curve ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สำหรับความต้องการน้ำที่เปลี่ยนไปในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด
ชื่อเรื่อง :
การปรับ Rule Curve ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สำหรับความต้องการน้ำที่เปลี่ยนไปในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โสภณ พงศ์สุธนะ
ผู้แต่งร่วม :
-

โสภณ พงศ์สุธนะ. 2544. การปรับ Rule Curve ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สำหรับความต้องการน้ำที่เปลี่ยนไปในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โสภณ พงศ์สุธนะ. (2544) การปรับ Rule Curve ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สำหรับความต้องการน้ำที่เปลี่ยนไปในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โสภณ พงศ์สุธนะ. การปรับ Rule Curve ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สำหรับความต้องการน้ำที่เปลี่ยนไปในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โสภณ พงศ์สุธนะ. (2544) การปรับ Rule Curve ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สำหรับความต้องการน้ำที่เปลี่ยนไปในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0