ผลของเขื่อนภูมิพลต่อสัมประสิทธิการขาดแคลนและการเติมออกซิเจนในแม่น้ำปิง
ผลของเขื่อนภูมิพลต่อสัมประสิทธิการขาดแคลนและการเติมออกซิเจนในแม่น้ำปิง
ชื่อเรื่อง :
ผลของเขื่อนภูมิพลต่อสัมประสิทธิการขาดแคลนและการเติมออกซิเจนในแม่น้ำปิง
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุเทพ ภิรสัตยาพิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุเทพ ภิรสัตยาพิทักษ์. 2530. ผลของเขื่อนภูมิพลต่อสัมประสิทธิการขาดแคลนและการเติมออกซิเจนในแม่น้ำปิง. สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุเทพ ภิรสัตยาพิทักษ์. (2530) ผลของเขื่อนภูมิพลต่อสัมประสิทธิการขาดแคลนและการเติมออกซิเจนในแม่น้ำปิง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุเทพ ภิรสัตยาพิทักษ์. ผลของเขื่อนภูมิพลต่อสัมประสิทธิการขาดแคลนและการเติมออกซิเจนในแม่น้ำปิง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุเทพ ภิรสัตยาพิทักษ์. (2530) ผลของเขื่อนภูมิพลต่อสัมประสิทธิการขาดแคลนและการเติมออกซิเจนในแม่น้ำปิง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0