ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเนื้อเยื่อบุกที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเนื้อเยื่อบุกที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อเรื่อง :
ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเนื้อเยื่อบุกที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธัญญา ขำเลิศ
ผู้แต่งร่วม :
-

ธัญญา ขำเลิศ. 2532. ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเนื้อเยื่อบุกที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ธัญญา ขำเลิศ. (2532) ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเนื้อเยื่อบุกที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ธัญญา ขำเลิศ. ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเนื้อเยื่อบุกที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.

ธัญญา ขำเลิศ. (2532) ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเนื้อเยื่อบุกที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0