การสำรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจับปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองกับความชุกชุมของอาหารจำพวกครัสตาเชียนบางชนิด
การสำรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจับปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองกับความชุกชุมของอาหารจำพวกครัสตาเชียนบางชนิด
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจับปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองกับความชุกชุมของอาหารจำพวกครัสตาเชียนบางชนิด
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แช่มช้อย ฐานพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

แช่มช้อย ฐานพงษ์. 2540. การสำรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจับปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองกับความชุกชุมของอาหารจำพวกครัสตาเชียนบางชนิด. สมุทรปราการ:กรมประมง;

แช่มช้อย ฐานพงษ์. (2540) การสำรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจับปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองกับความชุกชุมของอาหารจำพวกครัสตาเชียนบางชนิด. กรมประมง:สมุทรปราการ.

แช่มช้อย ฐานพงษ์. การสำรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจับปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองกับความชุกชุมของอาหารจำพวกครัสตาเชียนบางชนิด. สมุทรปราการ:กรมประมง, 2540. Print.

แช่มช้อย ฐานพงษ์. (2540) การสำรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจับปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองกับความชุกชุมของอาหารจำพวกครัสตาเชียนบางชนิด. กรมประมง:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0