ค่าพารามิเตอร์ของทรัพยากรปลาทูน่าที่ได้จากข้อมูลความยาว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ค่าพารามิเตอร์ของทรัพยากรปลาทูน่าที่ได้จากข้อมูลความยาว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ชื่อเรื่อง :
ค่าพารามิเตอร์ของทรัพยากรปลาทูน่าที่ได้จากข้อมูลความยาว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิตจรูญ ตันติวาลา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิตจรูญ ตันติวาลา. 2542. ค่าพารามิเตอร์ของทรัพยากรปลาทูน่าที่ได้จากข้อมูลความยาว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย. สมุทรปราการ:กรมประมง;

จิตจรูญ ตันติวาลา. (2542) ค่าพารามิเตอร์ของทรัพยากรปลาทูน่าที่ได้จากข้อมูลความยาว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย. กรมประมง:สมุทรปราการ.

จิตจรูญ ตันติวาลา. ค่าพารามิเตอร์ของทรัพยากรปลาทูน่าที่ได้จากข้อมูลความยาว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย. สมุทรปราการ:กรมประมง, 2542. Print.

จิตจรูญ ตันติวาลา. (2542) ค่าพารามิเตอร์ของทรัพยากรปลาทูน่าที่ได้จากข้อมูลความยาว บริเวณมหาสมุทรอินเดีย. กรมประมง:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0