การประมงและชีววิทยาปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
การประมงและชีววิทยาปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ชื่อเรื่อง :
การประมงและชีววิทยาปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เริงชัย สุจริตโตสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

เริงชัย สุจริตโตสกุล,เริงชัย สุจริตโตสกุล..[และคนอื่นๆ]. 2549. การประมงและชีววิทยาปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดีย. สมุทรปราการ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก;

เริงชัย สุจริตโตสกุล,เริงชัย สุจริตโตสกุล..[และคนอื่นๆ]. (2549) การประมงและชีววิทยาปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:สมุทรปราการ.

เริงชัย สุจริตโตสกุล,เริงชัย สุจริตโตสกุล..[และคนอื่นๆ]. การประมงและชีววิทยาปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดีย. สมุทรปราการ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก, 2549. Print.

เริงชัย สุจริตโตสกุล,เริงชัย สุจริตโตสกุล..[และคนอื่นๆ]. (2549) การประมงและชีววิทยาปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0