การวิเคราะห์การแพร่กระจายของลำแสงในท่อนำคลื่นแสงแบบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
การวิเคราะห์การแพร่กระจายของลำแสงในท่อนำคลื่นแสงแบบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์การแพร่กระจายของลำแสงในท่อนำคลื่นแสงแบบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุรพัชร์ เจริญยิ่ง
ผู้แต่งร่วม :
-

สุรพัชร์ เจริญยิ่ง. 2544. การวิเคราะห์การแพร่กระจายของลำแสงในท่อนำคลื่นแสงแบบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุรพัชร์ เจริญยิ่ง. (2544) การวิเคราะห์การแพร่กระจายของลำแสงในท่อนำคลื่นแสงแบบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุรพัชร์ เจริญยิ่ง. การวิเคราะห์การแพร่กระจายของลำแสงในท่อนำคลื่นแสงแบบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

สุรพัชร์ เจริญยิ่ง. (2544) การวิเคราะห์การแพร่กระจายของลำแสงในท่อนำคลื่นแสงแบบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0