การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายัณห์ สดุดี
ผู้แต่งร่วม :
มงคล แซ่หลิม

สายัณห์ สดุดี,มงคล แซ่หลิม. 2545. การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด. [สงขลา]:ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สายัณห์ สดุดี,มงคล แซ่หลิม. (2545) การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด. ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:[สงขลา].

สายัณห์ สดุดี,มงคล แซ่หลิม. การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด. [สงขลา]:ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545. Print.

สายัณห์ สดุดี,มงคล แซ่หลิม. (2545) การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด. ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:[สงขลา].

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 32
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0