การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ห่านจีน
การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ห่านจีน
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ห่านจีน
ปี :
2526
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนก ผลารักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

กนก ผลารักษ์,กนก ผลารักษ์..[และคนอื่นๆ]. 2526. การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ห่านจีน. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.];

กนก ผลารักษ์,กนก ผลารักษ์..[และคนอื่นๆ]. (2526) การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ห่านจีน. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

กนก ผลารักษ์,กนก ผลารักษ์..[และคนอื่นๆ]. การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ห่านจีน. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2526. Print.

กนก ผลารักษ์,กนก ผลารักษ์..[และคนอื่นๆ]. (2526) การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ห่านจีน. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.