ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
ผู้แต่งร่วม :
-

สุวลักษณ์ เรืองวิเศษ. 2545. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น. สาขาวิชาสังคมศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุวลักษณ์ เรืองวิเศษ. (2545) ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุวลักษณ์ เรืองวิเศษ. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุวลักษณ์ เรืองวิเศษ. (2545) ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=