ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมจิตร เยี่ยงเสือ
ผู้แต่งร่วม :
-

สมจิตร เยี่ยงเสือ. 2545. ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สมจิตร เยี่ยงเสือ. (2545) ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

สมจิตร เยี่ยงเสือ. ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.

สมจิตร เยี่ยงเสือ. (2545) ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0