การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
ปี :
[2545]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กรกนก อิงคนินันท์
ผู้แต่งร่วม :
-

กรกนก อิงคนินันท์,กรกนก อิงคนินันท์..[และคนอื่นๆ]. [2545]. การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง. พิษณุโลก:ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรกนก อิงคนินันท์,กรกนก อิงคนินันท์..[และคนอื่นๆ]. ([2545]) การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรกนก อิงคนินันท์,กรกนก อิงคนินันท์..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง. พิษณุโลก:ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2545]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรกนก อิงคนินันท์,กรกนก อิงคนินันท์..[และคนอื่นๆ]. ([2545]) การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 67
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 17
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1