การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องดื่ม แยมและเยลลีจากเสาวรส
การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องดื่ม แยมและเยลลีจากเสาวรส
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องดื่ม แยมและเยลลีจากเสาวรส
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จารุตม์ บรรเจิดประยูร
ผู้แต่งร่วม :
-

จารุตม์ บรรเจิดประยูร. 2532. การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องดื่ม แยมและเยลลีจากเสาวรส. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จารุตม์ บรรเจิดประยูร. (2532) การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องดื่ม แยมและเยลลีจากเสาวรส . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จารุตม์ บรรเจิดประยูร. การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องดื่ม แยมและเยลลีจากเสาวรส. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จารุตม์ บรรเจิดประยูร. (2532) การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องดื่ม แยมและเยลลีจากเสาวรส . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0