การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1)
การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1)
ชื่อเรื่อง :
การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1)
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มนตรี อิสรไกรศีล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

มนตรี อิสรไกรศีล. 2545. การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1). นครศรีธรรมราช:สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/WU.res.2002.3

มนตรี อิสรไกรศีล. (2545) การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1). สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/WU.res.2002.3

มนตรี อิสรไกรศีล. การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1). นครศรีธรรมราช:สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/WU.res.2002.3

มนตรี อิสรไกรศีล. (2545) การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1). สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/WU.res.2002.3

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0