สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย รายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2522-2542
สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย รายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2522-2542
ชื่อเรื่อง :
สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย รายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2522-2542
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พริศรา แซ่ก้วย
ผู้แต่งร่วม :
-

พริศรา แซ่ก้วย. 2544. สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย รายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2522-2542. เชียงใหม่:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

พริศรา แซ่ก้วย. (2544) สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย รายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2522-2542. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

พริศรา แซ่ก้วย. สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย รายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2522-2542. เชียงใหม่:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.

พริศรา แซ่ก้วย. (2544) สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย รายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2522-2542. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0