ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงาน ของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย
ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงาน ของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงาน ของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์. 2546. ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงาน ของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย. สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์. (2546) ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงาน ของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์. ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงาน ของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.

จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์. (2546) ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงาน ของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0