พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน
ชื่อเรื่อง :
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณิศวดี กิตติภูมิชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

ณิศวดี กิตติภูมิชัย. 2549. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ณิศวดี กิตติภูมิชัย. (2549) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ณิศวดี กิตติภูมิชัย. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ณิศวดี กิตติภูมิชัย. (2549) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0