การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่น โดยควบคุมวัฏจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำ
การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่น โดยควบคุมวัฏจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำ
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่น โดยควบคุมวัฏจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำ
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศุภวัฒน์ นาควิมล
ผู้แต่งร่วม :
-

ศุภวัฒน์ นาควิมล. 2545. การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่น โดยควบคุมวัฏจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศุภวัฒน์ นาควิมล. (2545) การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่น โดยควบคุมวัฏจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศุภวัฒน์ นาควิมล. การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่น โดยควบคุมวัฏจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ศุภวัฒน์ นาควิมล. (2545) การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่น โดยควบคุมวัฏจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.