การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ
การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
ผู้แต่งร่วม :
-

ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก,ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก..[และคนอื่นๆ]. 2545. การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก,ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก..[และคนอื่นๆ]. (2545) การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก,ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก..[และคนอื่นๆ]. การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก,ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก..[และคนอื่นๆ]. (2545) การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0