บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัครเมศวร์ ทองนวล
ผู้แต่งร่วม :
-

อัครเมศวร์ ทองนวล. 2545. บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อัครเมศวร์ ทองนวล. (2545) บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อัครเมศวร์ ทองนวล. บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

อัครเมศวร์ ทองนวล. (2545) บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0