การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง :
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงค์เยาว์ วิมานทอง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นงค์เยาว์ วิมานทอง. 2546. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

นงค์เยาว์ วิมานทอง. (2546) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

นงค์เยาว์ วิมานทอง. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546. Print.

นงค์เยาว์ วิมานทอง. (2546) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.