ผลการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บซันในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง
ผลการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บซันในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง
ชื่อเรื่อง :
ผลการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บซันในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปัทมา สุวรรณคำ
ผู้แต่งร่วม :
-

ปัทมา สุวรรณคำ. 2545. ผลการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บซันในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง. สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัทมา สุวรรณคำ. (2545) ผลการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บซันในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัทมา สุวรรณคำ. ผลการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บซันในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัทมา สุวรรณคำ. (2545) ผลการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บซันในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0