การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึกกองเรือยุทธการกองทัพเรือ
การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึกกองเรือยุทธการกองทัพเรือ
ชื่อเรื่อง :
การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึกกองเรือยุทธการกองทัพเรือ
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สงวนศักดิ์ บรรจง
ผู้แต่งร่วม :
-

สงวนศักดิ์ บรรจง. 2545. การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึกกองเรือยุทธการกองทัพเรือ. สาขาวิชาบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สงวนศักดิ์ บรรจง. (2545) การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึกกองเรือยุทธการกองทัพเรือ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สงวนศักดิ์ บรรจง. การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึกกองเรือยุทธการกองทัพเรือ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สงวนศักดิ์ บรรจง. (2545) การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึกกองเรือยุทธการกองทัพเรือ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0