การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก กรณีศึกษากองทัพเรือ
การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก กรณีศึกษากองทัพเรือ
ชื่อเรื่อง :
การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก กรณีศึกษากองทัพเรือ
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร
ผู้แต่งร่วม :
-

ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร. 2554. การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก กรณีศึกษากองทัพเรือ. กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร. (2554) การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก กรณีศึกษากองทัพเรือ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร. การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก กรณีศึกษากองทัพเรือ. กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร. (2554) การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก กรณีศึกษากองทัพเรือ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 16
Full-Text :
 513
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 85
วิชาการ :
 444
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0