การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธงชัย ยันตรศรี
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ธงชัย ยันตรศรี,ธงชัย ยันตรศรี..[และคนอื่นๆ]. 2546. การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ. เชียงใหม่:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.259

ธงชัย ยันตรศรี,ธงชัย ยันตรศรี..[และคนอื่นๆ]. (2546) การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.259

ธงชัย ยันตรศรี,ธงชัย ยันตรศรี..[และคนอื่นๆ]. การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ. เชียงใหม่:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.259

ธงชัย ยันตรศรี,ธงชัย ยันตรศรี..[และคนอื่นๆ]. (2546) การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.259

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ชุดทดลองเครื่องสูบแบบเฟือง
พงษ์ศักดิ์ หนุ่มรักชาติ