การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสรี วงส์พิเชษฐ
ผู้แต่งร่วม :
-

เสรี วงส์พิเชษฐ. 2534. การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา. สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เสรี วงส์พิเชษฐ. (2534) การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เสรี วงส์พิเชษฐ. การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เสรี วงส์พิเชษฐ. (2534) การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0