การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงานทะเบียนนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงานทะเบียนนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงานทะเบียนนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัครวุฒิ ปรมะปุญญา
ผู้แต่งร่วม :
-

อัครวุฒิ ปรมะปุญญา. 2546. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงานทะเบียนนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อัครวุฒิ ปรมะปุญญา. (2546) การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงานทะเบียนนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

อัครวุฒิ ปรมะปุญญา. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงานทะเบียนนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546.

อัครวุฒิ ปรมะปุญญา. (2546) การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงานทะเบียนนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0