การพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิรวัฒน์ พิระสันต์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

จิรวัฒน์ พิระสันต์. 2547. การพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2004.133

จิรวัฒน์ พิระสันต์. (2547) การพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2004.133

จิรวัฒน์ พิระสันต์. การพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2004.133

จิรวัฒน์ พิระสันต์. (2547) การพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2004.133

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0