การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นเตย, ตาลปัตรฤาษี และแว่นแก้วในระบบบึงประดิษฐ์
การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นเตย, ตาลปัตรฤาษี และแว่นแก้วในระบบบึงประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง :
การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นเตย, ตาลปัตรฤาษี และแว่นแก้วในระบบบึงประดิษฐ์
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เพ็ญชุดา ปัญญาวานิชกุล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เพ็ญชุดา ปัญญาวานิชกุล. 2546. การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นเตย, ตาลปัตรฤาษี และแว่นแก้วในระบบบึงประดิษฐ์. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

เพ็ญชุดา ปัญญาวานิชกุล. (2546) การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นเตย, ตาลปัตรฤาษี และแว่นแก้วในระบบบึงประดิษฐ์ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เพ็ญชุดา ปัญญาวานิชกุล. การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นเตย, ตาลปัตรฤาษี และแว่นแก้วในระบบบึงประดิษฐ์. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.

เพ็ญชุดา ปัญญาวานิชกุล. (2546) การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นเตย, ตาลปัตรฤาษี และแว่นแก้วในระบบบึงประดิษฐ์ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 64
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 30
สังคม/ชุมชน :
 8
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 2