การมีส่วนร่วมในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด
การมีส่วนร่วมในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อเรื่อง :
การมีส่วนร่วมในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รณชัย สุริหาร
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รณชัย สุริหาร. 2546. การมีส่วนร่วมในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

รณชัย สุริหาร. (2546) การมีส่วนร่วมในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

รณชัย สุริหาร. การมีส่วนร่วมในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.

รณชัย สุริหาร. (2546) การมีส่วนร่วมในการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0