การใช้สารอิมัลซิไฟเออร์และกัม ในการรักษาความคงตัว ของน้ำกะทิบรรจุกระป๋อง
การใช้สารอิมัลซิไฟเออร์และกัม ในการรักษาความคงตัว ของน้ำกะทิบรรจุกระป๋อง
ชื่อเรื่อง :
การใช้สารอิมัลซิไฟเออร์และกัม ในการรักษาความคงตัว ของน้ำกะทิบรรจุกระป๋อง
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประสงค์ ทุ่งเก้า
ผู้แต่งร่วม :
-

ประสงค์ ทุ่งเก้า. 2531. การใช้สารอิมัลซิไฟเออร์และกัม ในการรักษาความคงตัว ของน้ำกะทิบรรจุกระป๋อง. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ประสงค์ ทุ่งเก้า. (2531) การใช้สารอิมัลซิไฟเออร์และกัม ในการรักษาความคงตัว ของน้ำกะทิบรรจุกระป๋อง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ประสงค์ ทุ่งเก้า. การใช้สารอิมัลซิไฟเออร์และกัม ในการรักษาความคงตัว ของน้ำกะทิบรรจุกระป๋อง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

ประสงค์ ทุ่งเก้า. (2531) การใช้สารอิมัลซิไฟเออร์และกัม ในการรักษาความคงตัว ของน้ำกะทิบรรจุกระป๋อง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS